myfirstlove

เมื่อวานเพิ่งรู้ข่าวการแข่งขันWacom "my first love"

ประมาณเก้าโมงที่ไทยน้าจะใช่

ก็ไม่รู้จะวาดยังไง เวลาก็มีจำกัด

เลยวาดเด็กผู้หญิงใส่ชุดประถม(?)ญี่ปุ่น

ออกมาก็ได้เป็นแบบนี้

My-first-loveeee.jpg picture by fondl

เน้นสีสดใสไว้ก่อน เหอๆ(ชมพูฟ้าเนี้ยเหลอะ=w= huhu)

อันนี้งานแฟนอ้าดวาดให้CF Schoolคะ

อีนนี้งานแฟนอ้าดวาดให้Cf School ในThaicomic

fanartttcopys2.jpg picture by fondl

สีหนุ่ม F4!(ฮา)

ขอบคุณทุกท่านที่เเวะเข้ามา

ฝากคอมเม้นด้วยคะ

Thanks you so muck!  Good luck! (=w=)/